ARTIMOVÁ, Jozefa. Londýnska Royal College of Physicians a jej "Nomenklatúra". Poznámky k latinskej verzii prvej autoritatívnej klasifikácie chorôb. (London Royal College of Physicians and its' Nomenclature.). In Radek Slabotínský, Pavla Stohrová. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. p. 115-121. ISBN 978-80-87896-09-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Londýnska Royal College of Physicians a jej "Nomenklatúra". Poznámky k latinskej verzii prvej autoritatívnej klasifikácie chorôb.
Name in Czech Londýnská Royal College of Physicians a její "Nomenklatura"
Name (in English) London Royal College of Physicians and its' Nomenclature.
Authors ARTIMOVÁ, Jozefa.
Edition 1. vyd. Brno, Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat, p. 115-121, 7 pp. 2014.
Publisher Technické muzeum v Brně
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-87896-09-9
Keywords (in Czech) Klasifikace nemocí; dějiny lékařské terminologie
Keywords in English Classification of diseases; history of medical terminology
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 30. 3. 2015 15:47.
Abstract
Príspevok sa snaží z lingvistického a translatologického hľadiska popísať vývoj latinskej klinickej terminológie v prvých troch vydaniach Nomenklatúry londýnskej kráľovskej lekárskej spoločnosti, pričom sa zameriava predovšetkým na terminológiu týkajúcu sa chorôb ženských generatívnych orgánov a terminológiu ochorení a stavov súvisiacich s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, na ktoré sa autorka špecializuje. Zároveň poukazuje na spôsob, akým bol položený terminologický základ a celková stavba jednolitvých hesiel pre nasledujúce klasifikácie chorôb, vrátane dnes platnej Mediznárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov.
Abstract (in English)
The article describes the development of Latin clinical terminology in the first three editions of Nomenclature by London Royal College of Physician from linguistic and translatological point of view. The main focus is on terminology of generative organs and terminology of states and diseases related to the pregnancy, labour and puerperium, which is the specialization of the author of the article. It shows the manner in which the termonological base and the structure of particular entries in such lists was prepared and how it is still visible in many classifications of diseases, modern International classification of diseases and related health problems icluding.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 05:46