ARTIMOVÁ, Jozefa. Londýnska Royal College of Physicians a jej "Nomenklatúra". Poznámky k latinskej verzii prvej autoritatívnej klasifikácie chorôb. In Radek Slabotínský, Pavla Stohrová. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 115-121. ISBN 978-80-87896-09-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Londýnska Royal College of Physicians a jej "Nomenklatúra". Poznámky k latinskej verzii prvej autoritatívnej klasifikácie chorôb.
Název česky Londýnská Royal College of Physicians a její "Nomenklatura"
Název anglicky London Royal College of Physicians and its' Nomenclature.
Autoři ARTIMOVÁ, Jozefa.
Vydání 1. vyd. Brno, Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat, od s. 115-121, 7 s. 2014.
Nakladatel Technické muzeum v Brně
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Centrum jazykového vzdělávání
ISBN 978-80-87896-09-9
Klíčová slova česky Klasifikace nemocí; dějiny lékařské terminologie
Klíčová slova anglicky Classification of diseases; history of medical terminology
Změnil Změnila: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Změněno: 30. 3. 2015 15:47.
Anotace
Príspevok sa snaží z lingvistického a translatologického hľadiska popísať vývoj latinskej klinickej terminológie v prvých troch vydaniach Nomenklatúry londýnskej kráľovskej lekárskej spoločnosti, pričom sa zameriava predovšetkým na terminológiu týkajúcu sa chorôb ženských generatívnych orgánov a terminológiu ochorení a stavov súvisiacich s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, na ktoré sa autorka špecializuje. Zároveň poukazuje na spôsob, akým bol položený terminologický základ a celková stavba jednolitvých hesiel pre nasledujúce klasifikácie chorôb, vrátane dnes platnej Mediznárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov.
Anotace anglicky
The article describes the development of Latin clinical terminology in the first three editions of Nomenclature by London Royal College of Physician from linguistic and translatological point of view. The main focus is on terminology of generative organs and terminology of states and diseases related to the pregnancy, labour and puerperium, which is the specialization of the author of the article. It shows the manner in which the termonological base and the structure of particular entries in such lists was prepared and how it is still visible in many classifications of diseases, modern International classification of diseases and related health problems icluding.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 17:03