ŠAMALOVÁ, Michaela. Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů (The Role of Pedagogical Translation in English Language Teaching and Prospective Teachers' Education). In Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc., PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. a kol. Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. p. 118-123. ISBN 978-80-261-0404-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů
Name in Czech Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů
Name (in English) The Role of Pedagogical Translation in English Language Teaching and Prospective Teachers' Education
Authors ŠAMALOVÁ, Michaela.
Edition Plzeň, Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém, p. 118-123, 6 pp. 2014.
Publisher Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0404-9
Keywords (in Czech) Didaktický překlad, výuka anglického jazyka, příprava učitelů
Keywords in English Pedagogical translation, English language instruction, teacher education
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D., učo 183825. Changed: 29/3/2015 20:14.
Abstract
Příspěvek se zabývá otázkou využití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka v souvislosti s přípravou budoucích učitelů. V návaznosti na výsledky provedeného dotazníkového šetření, které ukázalo poměrně časté užívání této techniky, se zabýváme tím, jak je tento fakt reflektován v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka.
Abstract (in English)
The contribution deals with the issue of the use of pedagogical translation in English language teaching in relation to prospective teachers’ education. With regard to the results of a questionnaire-based survey, which showed that this technique is frequently used, we ask how this fact is reflected in the education of prospective English teachers.
PrintDisplayed: 17/8/2022 15:31