ŠAMALOVÁ, Michaela. Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů. In Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc., PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D. a kol. Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 118-123. ISBN 978-80-261-0404-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů
Název česky Role didaktického překladu ve výuce angličtiny a příprava budoucích učitelů
Název anglicky The Role of Pedagogical Translation in English Language Teaching and Prospective Teachers' Education
Autoři ŠAMALOVÁ, Michaela.
Vydání Plzeň, Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém, od s. 118-123, 6 s. 2014.
Nakladatel Západočeská univerzita v Plzni
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0404-9
Klíčová slova česky Didaktický překlad, výuka anglického jazyka, příprava učitelů
Klíčová slova anglicky Pedagogical translation, English language instruction, teacher education
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D., učo 183825. Změněno: 29. 3. 2015 20:14.
Anotace
Příspěvek se zabývá otázkou využití didaktického překladu ve výuce anglického jazyka v souvislosti s přípravou budoucích učitelů. V návaznosti na výsledky provedeného dotazníkového šetření, které ukázalo poměrně časté užívání této techniky, se zabýváme tím, jak je tento fakt reflektován v přípravě budoucích učitelů anglického jazyka.
Anotace anglicky
The contribution deals with the issue of the use of pedagogical translation in English language teaching in relation to prospective teachers’ education. With regard to the results of a questionnaire-based survey, which showed that this technique is frequently used, we ask how this fact is reflected in the education of prospective English teachers.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 20:27