FIALOVÁ, Ludmila, Libor FLEMR, Eva MARÁDOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 234 s. Školství. ISBN 978-80-246-2885-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole
Název anglicky Educational area "Human and Health" in common school
Autoři FIALOVÁ, Ludmila (203 Česká republika, garant), Libor FLEMR (203 Česká republika), Eva MARÁDOVÁ (203 Česká republika) a Vladislav MUŽÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 234 s. Školství, 2014.
Nakladatel Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00079109
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-246-2885-1
Klíčová slova česky tělesná výchova; výchova ke zdraví; kurikulum; materiální podmínky; vzdělávací standardy
Klíčová slova anglicky physical education; health education; curriculum; material conditions; educational standards
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., učo 549. Změněno: 20. 5. 2016 13:28.
Anotace
Odborná monografie popisuje teoretická východiska pro problematiku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví a přináší také výsledky výzkumů realizovaných v poslední době na základě vědecky uznávané metodologie na pracovištích autorů (Karlova universita v Praze, Masarykova universita v Brně). Význam vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se v současné době zvyšuje, a to na jedné straně vzhledem k narůstající hypokinezi, nadváze a obezitě a na druhé straně vzhledem k poruchám příjmu potravy a k množství civilizačních chorob i nezdravých návyků, vedoucích k různým závislostem. Rámcové vzdělávací programy proto nabídly tuto vzdělávací oblast, která by měla některé nežádoucí jevy eliminovat, respektive přispět k prevenci nežádoucího chování žáků. Tento druh výchovy a vzdělávání je společensky velmi potřebný. Škola však v mnoha směrech není na realizaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví připravena. Scházejí vzdělaní odborníci pro výchovu ke zdraví, vhodné pracovní a metodické materiály, odpovídající podmínky pro výuku, potřebná podpora vedení škol a zřizovatelů škol aj.
Anotace anglicky
This monograph describes the theoretical foundation for issues of Physical education and Health education and also offers research results recently realized by author's home departments (Charles University Prague, Masaryk University Brno) using standard research methodology. The importance of the educational area "Human and Health" is increasing in the current world considering growing hypo kinesis, overweight and obesity on one hand and eating disorders on the other hand, civilization diseases and unhealthy habits leading to various addictions. The new framework educational programs offer a new educational field to eliminate some unwanted phenomena and to contribute to prevention of undesirable behavior. Focus on this kind of education is socially necessary. However the schools are not prepared for it in many directions (lack of educated specialists for health education, teaching materials, conditions for education, support by school management and school founders, etc.).
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 15:50