EN

Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern ...

PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION
Autoři PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 170 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7557-3
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014
Štítky Munipress
Bibliografie 123 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 11. 3. 2015 16:16.
Anotace
With many publications dealing with the issue, finding factors of competitiveness of companies is a very topical and interesting subject in terms of both theory and practice. However, these works do not present a uniform way of thinking as they vary in their approach to the issue, terminology used, applications of the methods, justification of solutions, and even credibility of the results achieved and their interpretation. This raises such questions as (1) how to express corporate competitiveness, (2) how to measure the effect of potential factors of competitiveness in a multidimensional space under the conditions typical for business research, and finally, (3) what are the factors of competitiveness and how can we interpret their effects? This publication presents the results of the research focusing precisely on this area.
Anotace česky
Problematika zjišťování faktorů konkurenceschopnosti podniků představuje velmi aktuální a zajímavé téma z hlediska praxe i teorie. Četné práce, které na toto téma vznikají, však nepředstavují jednotný způsob myšlení, liší se svým přístupem, používanou terminologií, aplikovanými metodami, argumentací, a dokonce i věrohodností získaných poznatků a jejich interpretace. Popsaná situace vyvolává otázky typu (1) jak vyjádřit konkurenceschopnost firem, (2) jak měřit dopad potenciálních faktorů konkurenceschopnosti ve vícerozměrném prostoru za podmínek typických pro výzkum a konečně (3) jaké jsou faktory konkurenceschopnosti a jak můžeme interpretovat jejich účinky. Tato publikace prezentuje výsledky dvouletého výzkumu, který se zaměřoval právě na tuto oblast.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 22:36

Další aplikace