FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení (Evidence in Pre-Trial Proceedings). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 392 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 509 (řada teoretická, edice Scientia). ISBN 978-80-210-7687-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dokazování v přípravném řízení
Name (in English) Evidence in Pre-Trial Proceedings
Authors FRYŠTÁK, Marek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 392 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 509 (řada teoretická, edice Scientia), 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082390
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7687-7
Keywords (in Czech) dokazování;přípravné řízení; postup policejního orgánu; trestní řád; rekodifikační práce; aplikační praxe; judikatura; zahraniční právní úprava
Keywords in English evidence; pre-trial proceedings; actions of the police body; Criminal Procedure Code; police law; recodification works; application practice; judgments; foreign legal regulations
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 7. 3. 2016 09:14.
Abstract
Monografie formuluje model řešení právní regulace dokazování v přípravném řízení a postupy policejního orgánu před jeho zahájením. Model byl vytvořen kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v České republice a jejich reflexí v aplikační praxi, s přihlédnutím k vybraným zahraničním právním regulacím.
Abstract (in English)
The monograph formulates a solution model of legal regulations concerning evidence in pre-trial proceedings and actions of the policy body before initiation thereof. The model was created on the basis of a critical analysis of theoretical grounds of legal regulations in the Czech Republic and on the basis of their reflection in the application practice, taking account of selected foreign legal regulations.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Frystak_kniha_dokazovani.pdf   File version Georgala, P. 7. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 11:52, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Frystak_kniha_dokazovani.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,7 MB
Hash md5
219de8e5bde24dcde6797d3c64aadaf5
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 11:52

Frystak_kniha_dokazovani.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1226690/Frystak_kniha_dokazovani.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,6 KB
Hash md5
cd7d2a39f11aca2adbaee7bee32a333f
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 11:53
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:58