HANÁK, Jakub. Znalci a znalecké posudky ve vyvlastňovacím řízení (Experts and a expert's opinion in expropriation procedure). Acta iuridica olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, vol. 9, No 5, p. 67-76. ISSN 1801-0288.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Znalci a znalecké posudky ve vyvlastňovacím řízení
Name (in English) Experts and a expert's opinion in expropriation procedure
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta iuridica olomucensia, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 1801-0288.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079122
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) vyvlastňovací řízení; znalec; znalecké posudky; podjatost; dokazování
Keywords in English expropriation procedure; expert witness; expert opinions; bias; taking of evidence
Tags rivok
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 10. 2. 2016 15:31.
Abstract
Článek rozebírá roli znalce ve vyvlastňovacím řízení. Úkolem znalce je určit výši náhrady za vyvlastnění. Autor se nejprve zabývá výběrem znalce, přičemž zvláštní pozornost věnuje otázce podjatosti. V následujících částech je analyzováno hodnocení znaleckého posudku vyvlastňovacím úřadem (včetně poznatků z praxe). Důraz je zaměřen zejména na situaci, kdy jsou znalecké posudky v tomtéž řízení rozporné.
Abstract (in English)
The article deals with the role of experts in expropriation procedure. Experts are entitled to assess a compensation for expropriated land. First of all, author analyses the choice of expert – especially with respect to prejudice for or against participant of the procedure. Evaluation of expert opinion by expropriation authority is analysed in next parts. Author focuses on the situation, when two expert opinions are contradictory.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 03:44