Informační systém MU
PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK and Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities). první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 pp. ISBN 978-80-210-7581-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Name in Czech Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Name (in English) From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities
Authors PIPEKOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marie VÍTKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miroslava BARTOŇOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbora BAZALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka DŽAMBIKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana OŠLEJŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Karel PANČOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka SLEPIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Evžen ŘEHULKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivo ŠLAPÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Helena VAĎUROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 322 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00079157
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-7581-8
Keywords (in Czech) edukace; sociální inkluze; zdravotní postižení; lidská práva; interdisciplinární spolupráce; klinický obraz nemoci; sluchové postižení; profesní příprava; speciální vzdělávací potřeby; pracovní uplatnění; zákon o sociálních službách; standardy kvality sociálních služeb; bydlení a volný čas
Keywords in English education; social inclusion; disability; human rights; interdisciplinary cooperation; clinical picture of the disease; hearing disability; professional training; special education needs; career; social service law; standards of social services; living
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 3/4/2015 11:49.
Abstract
Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.
Abstract (in English)
The main focus of this publication in problem of social inclusion of people with health disabilties, especially people with mental disability. The topic of social inclusion and problems with participation of handicapped people in society is linked with current process of school inclusion, which should grow in to so expected social inclusion of handicapped people, especially in their every day and common activities as the adults and their occupational use, claim for independent living with support, development of partnership, family and meaningful free time. Individual topics are completed by researches and by case studies.
Links
MUNI/M/0012/2013, internal MU codeName: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, INTERDISCIPLINARY - Interdisciplinary research projects
Displayed: 2/8/2021 22:15