KALHOUS, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 11-23. ISSN 1803-7429.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.)
Název anglicky Remarks toward the oldest manuscripts of St.-Wencels-Legend Crescente fide (so called Bavarian redaction)
Autoři KALHOUS, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-7429.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00080675
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Sv. Václav; raný středověk; paleografie; kodikologie; kult; svatá říše římská; Přemyslovci
Klíčová slova anglicky St. Wenceslas; high middle ages; paleography; codicology; cult of saints; holy Roman empire; Přemyslids
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 28. 2. 2016 17:10.
Anotace
Článek je zaměřen na analýzu osmi rukopisů bavorské redakce Václavské legendy Crescente fide (c. 970) z doby před rokem 1200 (dnes Admont, Mnichov, Curych a Vatikán). Výsledkem je zjištění, že text se šíří zejména v prostředí bavorském; víme s jistotou, že dva rukopisy byly vytvořeny v Admontu, jeden byl opsán v Tegernsee, respektive v Benediktbeuren a další dva mohou být propojeny (alespoň na základě paleografických argumentů) také s bavorského prostředí. Dále na základě srovnání opisů víme, že rukopisy Admont 412, Admont 654, CLM 4605 (Benediktbeuren) a CLM 18547b (Tegernsee) jsou vzájemně příbuzné, zatímco rukopis neznámého původu CLM 332 je textově blízký rukopisu Vatikánu Reginensis Latinus 498. Vzhledem k tomu, že by bylo obtížné vysledovat vazbu většiny rukopisů na české a moravské prostředí, zdá se pravděpodobné, že text se šířil prostřednictvím omezeného počtu bavorských náboženských center (Nieder Altaich?, Řezno?).
Anotace anglicky
The paper is focused on an analysis of eight manuscripts of the Bavarian editions of Wenceslas legend Crescente fide (c. 970) from the period before the year 1200 (today Admont, Munich, Zurich, and the Vatican). The result is the finding that the text spreads especially in the Bavarian area; we know with certainty that the two manuscripts were created in Admont, one was copied in Tegernsee, respectively in Benediktbeuren and the other two may be connected (at least on the basis of paleographic arguments) also with the Bavarian environment. Furthermore we know on basis of the comparison of transcripts that manuscripts Admont 412, Admont 654, CLM 4605 (Benediktbeuren) and CLM 18547b (Tegernsee) are mutually related, while the manuscript of unknown origin CLM 332 is textually close to the Vatican Reginensis Latinus 498. Due to the fact, that it would be difficult to trace the linkage of the majority of manu¬scripts on the Czech or Moravian environment, it seems more likely that the text spreads through a limited number of Bavarian religious centers (Nieder Altaich, Regensburg?).
Návaznosti
GAP405/12/0625, projekt VaVNázev: Magnae Moraviae Fontes Historici I
Investor: Grantová agentura ČR, Magnae Moraviae Fontes Historici I
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kalhous, D. 21. 2. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf?info
Vloženo
So 21. 2. 2015 21:43, doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • osoba doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320
Atributy
 

SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
359,6 KB
Hash md5
f76f59f3e614971fc844b0e18452e7a6
Vloženo
So 21. 2. 2015 21:43

SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1227123/SVATOVACLAVSKA_UCTA_V_RISI_PRED_R._1200.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
35,2 KB
Hash md5
d515c9a1daa52710bd362247baa6540e
Vloženo
So 21. 2. 2015 21:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 1. 2023 23:17