ZEMAN, Pavel. Religiozita českých migrantů v Bulharsku z řad inteligence (The Religiosity of the intelligentsia among Czech immigrants to Bulgaria). Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica, 2014, vol. 6, No 2, p. 26-33. ISSN 1804-2449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Religiozita českých migrantů v Bulharsku z řad inteligence
Name (in English) The Religiosity of the intelligentsia among Czech immigrants to Bulgaria
Authors ZEMAN, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Porta Balkanica, Brno, Porta Balkanica, 2014, 1804-2449.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00079170
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Bulgaria; Czech; Czech colony; intelligentsia; religiosity
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 3. 2015 00:26.
Abstract
Poměrně početná česká migrace do Bulharska na konci 19. a začátku 20. století představuje zajímavý jev nejen česko-bulharských vztahů. V této studii na základě rozboru publikovaných vzpomínek, memoárů a dochované korespondence představím otázku náboženského vyznání Čechů, nejčastěji učitelů, kteří působili v Bulharsku. Z výzkumu sledovaných pramenů vyplývá, že příchozí z řad inteligence buď necítili touhu vyjadřovat své náboženské přesvědčení a psát o prožívání náboženských obřadů či je otázky náboženství nechávalo zcela chladnými.
Abstract (in English)
The significant Czech migration to Bulgaria in the late 19th and early 20th centuries was an interesting phenomenon both inside and outside of the field of Czech-Bulgarian relations. This study concerns one aspect of this migration: based on an analysis of published memoirs and correspondence, it presents the topic of the religiosity of those Czechs, and especially the Czech teachers who worked in Bulgaria. The study concludes that the Czech intelligentsia in Bulgaria either did not feel a need to express their religious belief and write about their experiences with religious ceremonies, or were entirely indifferent towards religious issues.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 17:27