KOCHOVÁ, Klára and Markéta SCHAEFEROVÁ. Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015, 174 s. ISBN 9788026207825.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dítě s postižením zraku : rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk
Authors KOCHOVÁ, Klára and Markéta SCHAEFEROVÁ.
Edition Vyd. 1. Praha, 174 s. 2015.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026207825
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:51.
PrintDisplayed: 12/7/2024 19:28