CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK and Petra PAZOUROVÁ. Motivační účinek zmínek o historii chemie v učebnicích chemie (The Force of Motivation by Mentions about History of Chemistry in Chemistry Textbooks). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 102-107. ISBN 978-80-210-7599-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivační účinek zmínek o historii chemie v učebnicích chemie
Name (in English) The Force of Motivation by Mentions about History of Chemistry in Chemistry Textbooks
Authors CÍDLOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr PTÁČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petra PAZOUROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III, p. 102-107, 6 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00079180
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-7599-3
Keywords (in Czech) Motivace; chemie; historie; učebnice
Keywords in English Motivation; chemistry; history; textbook
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Changed: 3. 3. 2015 14:48.
Abstract
Historie chemie, stejně jako jiných přírodovědných předmětů, je řadou autorů řazena mezi důležité motivační prostředky. Autoři práce detailně prostudovali všechny středoškolské učebnice chemie vydané na území České republiky od roku 1945 do r. 2012 z hlediska zmínek o historii chemie, navrhli možnosti klasifikace těchto zmínek a na základě dotazníkového šetření mezi žáky se pokusili zjistit, jaký motivační náboj přikládají žáci a studenti různým druhům těchto zmínek.
Abstract (in English)
History of chemistry, as well as history of other science subjects, is usually ranked among important means of motivation. The authors of this work carried out a directed content analysis (with respect to mentions about history of chemistry) of all higher secondary school chemistry textbooks published on the territory of the Czech Republic from 1945 to 2012. They suggested possible ways of classification of these mentions and they tried (by means of a questionnaire survey) to figure out what force of motivation attach pupils and students to different kinds of the mentions about history of chemistry.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:42