Informační systém MU
BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti [Balcar, 1983]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do studia psychologie osobnosti [Balcar, 1983]
Authors BALCAR, Karel.
Edition Praha, 1983.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:15.
Displayed: 27/10/2020 07:09