SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS.
Název česky Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele.
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí), Eva DOBROVOLNÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta KLUSOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Lukáš HADAMČÍK (203 Česká republika).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079187
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky ochrana spotřebitele
Klíčová slova anglicky consumer protection
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 26. 8. 2015 09:13.
Anotace
This workshop is focused on certain issues concerning consumer contracts concluded out of business premises. The new civil code is based on an idea of separated performance of civil and public rights. However, the workshop is going to offer a comprehensive view on these issues, i. e. the workshop will cover civil and public aspects of consumer protection. The contributions will be aimed on comparison of consumer protection concerning conclusion of contracts concluded out of business premises in several selected member states of the European Union and then on the actuality in the Czech legal environment.
Anotace česky
Workshop byl věnován problematice smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu byla zaměřena na porovnání ochrany spotřebitele v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory ve vybraných členských státech EU a dále pak na praxi v českém právním prostředí. Příspěvky v angličtině a v němčině byly tlumočeny do českého jazyka.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2023 03:08