SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ and Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. (OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS.). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS.
Name in Czech Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele.
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Markéta KLUSOŇOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lukáš HADAMČÍK (203 Czech Republic).
Edition 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079187
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele
Keywords in English consumer protection
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 26/8/2015 09:13.
Abstract
This workshop is focused on certain issues concerning consumer contracts concluded out of business premises. The new civil code is based on an idea of separated performance of civil and public rights. However, the workshop is going to offer a comprehensive view on these issues, i. e. the workshop will cover civil and public aspects of consumer protection. The contributions will be aimed on comparison of consumer protection concerning conclusion of contracts concluded out of business premises in several selected member states of the European Union and then on the actuality in the Czech legal environment.
Abstract (in Czech)
Workshop byl věnován problematice smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu byla zaměřena na porovnání ochrany spotřebitele v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory ve vybraných členských státech EU a dále pak na praxi v českém právním prostředí. Příspěvky v angličtině a v němčině byly tlumočeny do českého jazyka.
PrintDisplayed: 7/2/2023 05:52