SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT.
Název česky Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu.
Název anglicky CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IN THE CZECH AND AUSTRIA LAW.
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva DOBROVOLNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079189
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky clausula rebus sic stantibus
Klíčová slova anglicky clausula rebus sic stantibus
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 23. 2. 2015 15:40.
Anotace
Die Tagung wird der Problematik des neuen tsch. Bürgerlichen Gesetzbuch gewidmet. Beide Institute sollen im Vergleich mit dem österreichischen Recht behandelt werden. Es sollte u. a. analysiert werden, ob die österreichische Rechtslehre und Judikatur in den neuen tschechischen Rechtsverhältnissen anwendbar ist. Workshop byl věnován problematice uvádění nového občanského zákoníku do života společnosti. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu bylo zaměřeno na porovnání institutů v českém a rakouském právu. Zejména byla řešena otázka použitelnosti rakouské judikatury v českém právním prostředí v rámci nových či „staronových“ institutů v novém občanském zákoníku a katastrálním zákoně. Příspěvky zahraničních účastníků byly tlumočeny do českého jazyka.
Anotace česky
Workshop byl věnován problematice uvádění nového občanského zákoníku do života společnosti. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu bylo zaměřeno na porovnání institutů v českém a rakouském právu. Zejména byla řešena otázka použitelnosti rakouské judikatury v českém právním prostředí v rámci nových či „staronových“ institutů v novém občanském zákoníku a katastrálním zákoně. Příspěvky zahraničních účastníků byly tlumočeny do českého jazyka.
Anotace anglicky
The workshop deals with clasula rebus sic stantibus in the Czech Civil Law and in the Austria Civil Law.
VytisknoutZobrazeno: 14. 7. 2024 18:48