SELUCKÁ, Markéta and Eva DOBROVOLNÁ. Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT. (CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IN THE CZECH AND AUSTRIA LAW.). 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT.
Name in Czech Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu.
Name (in English) CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IN THE CZECH AND AUSTRIA LAW.
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2014.
Other information
Original language German
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079189
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) clausula rebus sic stantibus
Keywords in English clausula rebus sic stantibus
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 23/2/2015 15:40.
Abstract
Die Tagung wird der Problematik des neuen tsch. Bürgerlichen Gesetzbuch gewidmet. Beide Institute sollen im Vergleich mit dem österreichischen Recht behandelt werden. Es sollte u. a. analysiert werden, ob die österreichische Rechtslehre und Judikatur in den neuen tschechischen Rechtsverhältnissen anwendbar ist. Workshop byl věnován problematice uvádění nového občanského zákoníku do života společnosti. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu bylo zaměřeno na porovnání institutů v českém a rakouském právu. Zejména byla řešena otázka použitelnosti rakouské judikatury v českém právním prostředí v rámci nových či „staronových“ institutů v novém občanském zákoníku a katastrálním zákoně. Příspěvky zahraničních účastníků byly tlumočeny do českého jazyka.
Abstract (in Czech)
Workshop byl věnován problematice uvádění nového občanského zákoníku do života společnosti. Ačkoli nový občanský zákoník staví na tezi odděleného výkonu soukromých a veřejných práv, workshop se snažil nabídnout ucelený pohled na danou problematiku, tj. snažil se postihnout aspekt veřejnoprávní i soukromoprávní. Vystoupení na workshopu bylo zaměřeno na porovnání institutů v českém a rakouském právu. Zejména byla řešena otázka použitelnosti rakouské judikatury v českém právním prostředí v rámci nových či „staronových“ institutů v novém občanském zákoníku a katastrálním zákoně. Příspěvky zahraničních účastníků byly tlumočeny do českého jazyka.
Abstract (in English)
The workshop deals with clasula rebus sic stantibus in the Czech Civil Law and in the Austria Civil Law.
PrintDisplayed: 27/3/2023 11:53