OSTRÁ, Růžena and Eva SPITZOVÁ. Úvod do studia románských jazyků [Ostrá, 1992]. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 175 s. ISBN 80-210-0309-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do studia románských jazyků [Ostrá, 1992]
Authors OSTRÁ, Růžena and Eva SPITZOVÁ.
Edition 3. přeprac. vyd. Praha, 175 s. 1992.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
ISBN 80-210-0309-1
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:15.
PrintDisplayed: 29/1/2022 05:51