VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Antologie řecké literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 pp. ISBN 978-80-210-7301-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antologie řecké literatury 20. století
Authors VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole.
Edition 1. vyd. Brno, 157 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-7301-2
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 24/2/2015 13:34.
Abstract
Skripta jsou koncipována jako soubor literárních textů reprezentujících vývoj řecké literatury ve 20. století a také soubor komentářů a ukázek z odborné literatury, které autora a jeho dílo řadí do širšího řeckého i světového literárního kontextu.
Abstract (in English)
The textbook is conceived as an overview of literary texts representing the development of Greek literature of the 20th century and also an overview of commentaries and excerpts from specialized literature. Thus, the authors and their works are put into a wider Greek as well as global literary context.
PrintDisplayed: 8/12/2021 23:52