Informační systém MU
KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do studia novořečtiny
Název anglicky Introduction to the Modern Greek Studies
Autoři KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU.
Vydání 1. vyd. Brno, Elportál, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW url html PURL epub
ISBN 978-80-210-7840-6
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky současné Řecko; antika; Byzanc; filologie; čítanka
Klíčová slova anglicky Contemporary Greece; Antiquity; Byzantium; Philology; Anthology of texts
Štítky elportál
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Změněno: 23. 10. 2015 10:32.
Anotace
Výuková publikace Úvod do studia novořečtiny předkládá stručný přehled vývoje řeckého jazyka a literatury od nejstarších dob po současnost a uvádí do základů novořecké filologie. Pokouší se nastínit základní vývojové tendence, zasadit je do širšího historického a kulturního kontextu a seznámit čtenáře a čtenářky se základní terminologií oboru. Je doplněna antologií ukázek z literárních děl v originále a překladu do češtiny nebo do angličtiny, na závěr je zařazen seznam všech překladů z byzantské a novořecké literatury do češtiny a seznam doporučené studijní literatury. Výuková pomůcka je určena začínajícím studentům a studentkám oboru Novořecký jazyk a literatura, případně dalším zájemcům o obor, a představuje pomocný výukový materiál pro kurzy FF:REBcA13 Úvod do studia novořečtiny, FF:MED11 Řecká literatura středověku a novověku. Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub formát).
Anotace anglicky
The textbook is intended for beginning students of the subject field Modern Greek Language and Literature and possibly for other interested persons. It serves as educational material for the the course of Introduction to the Modern Greek Studies. It presents a concise outline of the development of Greek language and literature from ancient times until nowadays and it provides the reader with basic methodology and terminology of Modern Greek philology. The authors aim to put the development of language and literature into the broader historical and cultural context and also to make the reader familiar with the basic terminology of the field.
Zobrazeno: 2. 4. 2023 10:44