Informační systém MU
WILCZEK, Josef. Hrnčířské dílny ve Višňovém. Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, roč. 22, č. 1, s. 167-256. ISSN 1211-8338.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hrnčířské dílny ve Višňovém
Název anglicky Pottery workshops in Višňové
Autoři WILCZEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, 1211-8338.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00082440
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky doba laténská; sídliště; keramika
Klíčová slova anglicky Latene period; settlement; ceramic
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 6. 3. 2016 15:21.
Anotace
Příspěvek vyhodnocuje část sídliště z doby laténské, jež bylo zachyceno v roce 2005 při záchranném výzkumu na katastru obce Višňové (okr. Znojmo). Archeologickým výzkumem byly zachyceny celkem tři objekty, z nichž dva lze považovat za hrnčířské dílny sloužící k výrobě keramiky. Standardním zhodnocením bylo poukázáno na výskyt několika zajímavých jevů souvisejících s výrobou keramiky – presence deformované nádoby, časté stopy po dotáčení, spirálovité kladení válečků, grafitování povrchu nádob, „započaté“ vhlazování a hlazení, stopy po struně na dnech nádob, otisky prstů, atd. Mimo keramiku byly vyhodnoceny i další artefakty (železné spony, závaží, pinzeta, skleněné náramky a prsten) a mazanice. Z komponent sídelních areálů byla, mimo rezidenční a rituální (?), věnována pozornost hlavně komponentě výrobní a komponentě získávání potravy.
Anotace anglicky
This paper deals with the Latene settlement which were found in 2005 in Višňové (Znojmo district). Three structures were excavated, two of them may be considered as a pottery workshops. Standard evaluation of ceramic pointed out to presence of several interesting phenomena related to the production of ceramic - frequent presence of traces caused by forming of vessels, "early state" of polishing, traces of string situated on bottoms, fingerprints, existence of an deformed vessel, etc. Instead of ceramic also others artefacts (iron brooches, weight balance, tweezers; glass bracelet and ring) and ecofacts (daub) were studied as well as residential, ritual (?) and especially production and food acquisition components.
Návaznosti
MUNI/A/1130/2014, interní kód MUNázev: Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV
Investor: Masarykova univerzita, Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 3. 2023 23:22