WILCZEK, Josef. Hrnčířské dílny ve Višňovém (Pottery workshops in Višňové). Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, vol. 22, No 1, p. 167-256. ISSN 1211-8338.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrnčířské dílny ve Višňovém
Name (in English) Pottery workshops in Višňové
Authors WILCZEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, 1211-8338.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00082440
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) doba laténská; sídliště; keramika
Keywords in English Latene period; settlement; ceramic
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 6/3/2016 15:21.
Abstract
Příspěvek vyhodnocuje část sídliště z doby laténské, jež bylo zachyceno v roce 2005 při záchranném výzkumu na katastru obce Višňové (okr. Znojmo). Archeologickým výzkumem byly zachyceny celkem tři objekty, z nichž dva lze považovat za hrnčířské dílny sloužící k výrobě keramiky. Standardním zhodnocením bylo poukázáno na výskyt několika zajímavých jevů souvisejících s výrobou keramiky – presence deformované nádoby, časté stopy po dotáčení, spirálovité kladení válečků, grafitování povrchu nádob, „započaté“ vhlazování a hlazení, stopy po struně na dnech nádob, otisky prstů, atd. Mimo keramiku byly vyhodnoceny i další artefakty (železné spony, závaží, pinzeta, skleněné náramky a prsten) a mazanice. Z komponent sídelních areálů byla, mimo rezidenční a rituální (?), věnována pozornost hlavně komponentě výrobní a komponentě získávání potravy.
Abstract (in English)
This paper deals with the Latene settlement which were found in 2005 in Višňové (Znojmo district). Three structures were excavated, two of them may be considered as a pottery workshops. Standard evaluation of ceramic pointed out to presence of several interesting phenomena related to the production of ceramic - frequent presence of traces caused by forming of vessels, "early state" of polishing, traces of string situated on bottoms, fingerprints, existence of an deformed vessel, etc. Instead of ceramic also others artefacts (iron brooches, weight balance, tweezers; glass bracelet and ring) and ecofacts (daub) were studied as well as residential, ritual (?) and especially production and food acquisition components.
Links
MUNI/A/1130/2014, interní kód MUName: Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Wilczek_2015.pdf   File version Wilczek, J. 28/2/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 28/2/2015 15:08, Mgr. Josef Wilczek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Josef Wilczek, Ph.D., učo 147152
  • a concrete person Mgr. Renata Macholdová, učo 216933
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Josef Wilczek, Ph.D., učo 147152
  • a concrete person Mgr. Renata Macholdová, učo 216933
Attributes
 

Wilczek_2015.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228257/Wilczek_2015.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,1 MB
Hash md5
54e833e98c87d48906ef95dbf8acbf73
Uploaded/Created
Sat 28/2/2015 15:08

Wilczek_2015.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228257/Wilczek_2015.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228257/Wilczek_2015.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
165,2 KB
Hash md5
961c78a668e40c27d19f319ba33ba6da
Uploaded/Created
Sat 28/2/2015 15:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/3/2023 02:30