PAWERA, Lukáš. Magnetická levitace. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. vyd. Brno, 2014. s. 150-154. ISBN 978-80-210-7599-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Magnetická levitace
Název anglicky Magnetic Levitation
Autoři PAWERA, Lukáš.
Vydání 2014. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III, od s. 150-154, 5 s. 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7599-3
Klíčová slova česky levitace; levitační systém; elektromagnet; levitátor; magnetické pole
Klíčová slova anglicky levitation; levitation system; electromagnet; levitator; magnetic field
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Lukáš Pawera, učo 166089. Změněno: 26. 3. 2015 21:05.
Anotace
Potlačení vlivu gravitace působící na tělesa v gravitačním poli země by mělo za následek volné vznášení těles. Studium vlastností elektromagnetického pole nám umožní realizovat levitaci drobných kovových předmětů i ve školním prostředí. Jednoduchý levitační systém lze sestrojit z elektromagnetu a důmyslného zařízení, které sleduje polohu předmětu v magnetickém poli elektromagnetu, a je schopno v závislosti na poloze předmětu regulovat velikost magnetického pole. Je-li vloženo feromagnetické těleso do takového systému, pak zařízení umí pomocí magnetického pole eliminovat účinky gravitačního pole
Anotace anglicky
Fight down the effect of gravity on objects in the gravitational field of the Earth will cause a free floating objects. Study of the properties of the electromagnetic field will enable to realize the levitation of small metal objects in the school. A simple levitation system we can construct from an electromagnet and a sophisticated device that monitors the position of the object in the magnetic field of the electromagnet, and is able, depending on the position of the subject to regulate the magnitude of the magnetic field. When we put ferromagnetic body in this system, the device using a magnetic field can eliminate the effects of the gravitational field.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:49