SOBEK, Tomáš a Josef MONTAG. Should Paris Hilton Receive a Lighter Prison Sentence Because She's Rich? An Experimental Study. Kentucky Law Journal. USA: State University of Kentucky. College of Law; University of Kentucky. College of Law, 2014, roč. 103, č. 1, s. 95-125. ISSN 0023-026X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Should Paris Hilton Receive a Lighter Prison Sentence Because She's Rich? An Experimental Study
Název česky Měla by Paris Hilton dostat kratší vězení, protože je bohatá? Experimentální studie.
Autoři SOBEK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef MONTAG (203 Česká republika, domácí).
Vydání Kentucky Law Journal, USA, State University of Kentucky. College of Law; University of Kentucky. College of Law, 2014, 0023-026X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079291
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky trest; subjektivismus; objektivismus
Klíčová slova anglicky punishment; subjectivism; objectivism
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 4. 2015 16:37.
Anotace
The ‘equal punishment for the same crime’ principle is generally agreed upon – yet its implementation differs radically depending on whether the punishment is measured purely in nominal terms or the subjective perspective of the punishee is accounted for. This is simply because different people may experience the same punishment with differing intensity. Legal scholars have recently been proposing that improvements in scientific knowledge and advancing technologies (such as functional magnetic resonance imaging), which allow us to measure subjective perceptions and feelings, need and should be incorporated in our penal systems. This would facilitate calibrating the punishment not only to the crime but also to the offender’s persona, so that different people experience equally tough punishment for the same crime. However, such a substantial change in criminal law and policy necessitates a certain amount of public legitimacy and understanding among constituents. We run a simple experiment in order to learn how people understand punishment and to ascertain whether such legitimacy exists. We find that it may be, in the case of pecuniary punishments. With regard to incarceration policies, however, the likelihood of popular acceptance of proposed innovations is rather remote. Our findings therefore point out a serious challenge to the existing literature and may complicate the implementation of suggested reforms, even if legal scholars find them worthwhile.
Anotace česky
Princip, že za stejný trestný čin má být stejný trest, je předmětem širokého konsenzu, nicméně jeho použití se může velmi výrazně odlišovat v závislosti na tom, zda je výše trestu chápaná pouze nominálně, nebo podle toho, jak ji subjektivně pociťuje potrestaný. A to prostě proto, že různí lidé můžou stejný trest vnímat s různou intenzitou. Někteří teoretici práva v současné době argumentují, že trestní politika by měla využít pokroky ve vědeckém poznání a rozvoj technologií (např. zobrazování pomocí magnetické resonance), které nám umožňují sledovat procesy v mozku a potažmo i subjektivní vjemy a pocity. To by usnadnilo přizpůsobit trest nejen povaze trestného činu, ale i osobnosti pachatele, a to tak, aby různí lidé za stejný čin pociťovali trest se stejnou intenzitou. Nicméně, taková reforma trestního práva vyžaduje politickou legitimitu a širokou akceptaci mezi občany. Připravili jsme jednoduchý experiment, jehož cílem je přezkoumat, jak lidé chápou účel trestání a jeho spravedlnost, abychom zjistili, zda se případná reforma o takovou legitimitu může opřít. V případě finančních trestů jsme dospěli k pozitivní odpovědi, ale ohledně trestu odnětí svobody se veřejná akceptace subjektivního přístupu ukazuje jako nepravděpodobná. Naše závěry lze proto chápat nejen jako námitku proti globálnímu subjektivismu na poli teorie práva, ale také jako možný argument proti případné reformě v této oblasti.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:15