MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-7586-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krása ve filmovém dokumentu
Název česky Krása ve filmovém dokumentu
Název anglicky Beauty In Documentary Film
Autoři MOTAL, Jan.
Vydání 1. vyd. Brno, 120 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7586-3
Klíčová slova česky hermeneutika; estetika; dramaturgie; krása; dramaturgická analýza; dokumentární film; filmový esej; religiozita ve filmu; Jan Špáta; Hans-Georg Gadamer; Martin Heidegger
Klíčová slova anglicky hermeneutics; aesthetics; dramaturgy; beauty; dramaturgical analysis; documentary movie; essay film; religiosity in film; Jan Špáta; Hans-Georg Gadamer; Martin Heidegger
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 3. 3. 2015 15:13.
Anotace
Publikace teoreticky vymezuje dramaturgickou analýzu jako druh interpretace audiovizuálního uměleckého díla, založené na filozofické hermeneutice v tradici Hanse-Georga Gadamera. Takto určenou metodu pak používá pro analytické rozumění toho,jak pojímají krásu vybraná filmová díla Jana Špáty. Podrobná analýza zvolených filmů vychází z úkolu dramaturgie jako rozumějící disciplíny, která odhaluje smysl díla ve vztahu ke konkrétním nástrojům jeho konstrukce. Výsledná interpretace s využitím filozofie Martina Heideggera ukazuje Špátovo dílo jako náročné a komplexní svědectví o kráse jako uvědomění si vrženosti pobytu (Dasein), jež vrací člověka k jeho bytí. Existenciální rozměr krásy ve Špátově kinematografii umožňuje adaptovat utrpení člověka jako organickou součást smysluplné existence.
Anotace anglicky
The publication theoretically defines dramaturgical analysis as a type of audio-visual art interpretation based on the philosophical hermeneutics inspired by Hans-Georg Gadamer‘s tradition. This method is then applied in order to reach analytical understanding of the conception of beauty in selected films by Jan Špáta. The detailed analysis of the selected films arises from the task of dramaturgy as an understanding discipline which reveals the meaning of the piece of art in relation to specific tools of its construction. The resulting interpretation based on the philosophy of Martin Heidegger shows Špáta‘s work as an ambitious and complex testimony of beauty as awareness of thrownness of existence (Dasein) which returns the man to his being. The existential dimension of beauty in Špáta‘s films enables human suffering to adapt as an organic part of meaningful existence.
Návaznosti
CZ.1.07/2.2.00/28.0225, interní kód MUNázev: Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (Akronym: SOVA 21)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století, 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 20. 7. 2024 09:16