RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Jana KRANECOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 pp. ISBN 978-80-210-7702-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře
Authors RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Jana KRANECOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 218 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7702-7
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11/5/2015 11:41.
Abstract
Monografie si klade vcelku ambiciózní cíl, tj. na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Autoři se rozhodli podrobit kritické analýze vybrané instituty z oblasti přímých daní sensu largo, které byly předmětem judikatury tuzemských soudů v posledních třech letech. S ohledem na množství takových rozhodnutí a možný rozsah publikace nebylo samozřejmě možné postihnout veškerou materii, proto byl výběr zúžen na ty oblasti, na které autoři v rámci svého vědeckého bádání zaměřují nejčastěji a nejpodrobněji svoji pozornost a které považují za zajímavé a poskytující podněty k diskuzi a polemice.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11/5/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:41, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,5 MB
Hash md5
6702f5475ebe4be6f14b66c708032dbb
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:41

Vybrane_aspekty_primych_dani.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228962/Vybrane_aspekty_primych_dani.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
528,9 KB
Hash md5
817e0a9184c7aff4afb04f8c7fed6b27
Uploaded/Created
Mon 11/5/2015 11:49
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30/1/2023 06:11