Informační systém MU
RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Jana KRANECOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 pp. ISBN 978-80-210-7702-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře
Authors RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA and Jana KRANECOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 218 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7702-7
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 5. 2015 11:41.
Abstract
Monografie si klade vcelku ambiciózní cíl, tj. na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Autoři se rozhodli podrobit kritické analýze vybrané instituty z oblasti přímých daní sensu largo, které byly předmětem judikatury tuzemských soudů v posledních třech letech. S ohledem na množství takových rozhodnutí a možný rozsah publikace nebylo samozřejmě možné postihnout veškerou materii, proto byl výběr zúžen na ty oblasti, na které autoři v rámci svého vědeckého bádání zaměřují nejčastěji a nejpodrobněji svoji pozornost a které považují za zajímavé a poskytující podněty k diskuzi a polemice.
Displayed: 29. 11. 2022 05:54