ŽATECKÁ, Eva. Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva (Criminal procedure of juveniles in relation to international judicial cooperation between the Member States). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. Edice Scientia, č. 508. ISBN 978-80-210-7705-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva
Name (in English) Criminal procedure of juveniles in relation to international judicial cooperation between the Member States
Authors ŽATECKÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 117 pp. Edice Scientia, č. 508, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079349
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7705-8
Keywords (in Czech) trestní řízení mladiství Evropská Unie evropské právo
Keywords in English criminal procedure juveniles European Union european law
Tags Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 5. 2015 11:35.
Abstract
Monografie se zabývá speciální právní úpravou trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možností jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. Součástí publikace je též dílčí srovnání vybraných právních úprav, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých, hranice trestní odpovědnosti v daných zemích a též možnosti obhajoby mladistvých. Formulace námětů de lege ferenda je vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí.
Abstract (in English)
The monograph deals with the special rules of criminal procedure of juveniles in relation to international judicial cooperation between the Member States, the possibility of harmonization, which will culminate in cogitations de lege ferenda. The publication also includes a partial comparison of selected legislation that contains specialized rules of criminal procedure of juveniles, the age of criminal responsibility in these countries and also for his defense of juveniles. The formulation of cogitations de lege ferenda is the creation of a critical analysis of the theoretical basis of legal regulation in the Czech Republic and their confrontation with the decisions of the European Court of Justice, the European Court of Human Rights, national courts and legal arrangements of selected EU countries and their application practices.
Links
GPP407/11/P672, research and development projectName: Alternativní rodinné modely: psychologické aspekty lesbického rodičovství
Investor: Czech Science Foundation, Alternative family arrangements: psychological aspects of lesbian parenthood
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 5. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:35, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,2 MB
Hash md5
c8c6805850e6f131edd589f22effedc9
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:35

Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1228963/Trestni_rizeni_ve_vecech_mladistvych.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
328,7 KB
Hash md5
7666e48e5078a748f55c33cbe7d0ee3d
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12. 8. 2022 17:05