CS

Dokazování v přípravném řízení

FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 394 pp. ISBN 978-80-210-7687-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dokazování v přípravném řízení
Authors FRYŠTÁK, Marek.
Edition 2. vyd. Brno, 394 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7687-7
Keywords in English evidence; pre-trial proceedings; actions of the police body; Criminal Procedure Code; police law; recodification works; application practice; judgments; foreign legal regulations
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 7/5/2015 10:23.
Abstract
Monografie formuluje model řešení právní regulace dokazování v přípravném řízení a postupy policejního orgánu před jeho zahájením. Model byl vytvořen kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v České republice a jejich reflexí v aplikační praxi, s přihlédnutím k vybraným zahraničním právním regulacím.
Abstract (in English)
The monograph formulates a solution model of legal regulations concerning evidence in pre-trial proceedings and actions of the policy body before initiation thereof. The model was created on the basis of a critical analysis of theoretical grounds of legal regulations in the Czech Republic and on the basis of their reflection in the application practice, taking account of selected foreign legal regulations.
PrintDisplayed: 19/4/2019 22:59

Other applications