PAŘENICA, Jiří, Jan MALÁSKA, Jiří JARKOVSKÝ, Kateřina HELÁNOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Jaroslav MICHÁLEK, Zuzana VESELKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Jiří LITZMAN, Zdeňka ČERMÁKOVÁ and Jindřich ŠPINAR. Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (Dynamics of interleukin 6 levels in the patients with cardiogenic and septic shock and in a control group of patients with uncomplicated AMI). Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, vol. 60, No 2, p. 114-122. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST
Name (in English) Dynamics of interleukin 6 levels in the patients with cardiogenic and septic shock and in a control group of patients with uncomplicated AMI
Authors PAŘENICA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan MALÁSKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina HELÁNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr JABANDŽIEV (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jaroslav MICHÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana VESELKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Simona LITTNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka KUBKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman GÁL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel ŠEVČÍK (203 Czech Republic), Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří LITZMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica, 2014, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00079379
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) infarkt myokardu - interleukin 6 - kardiogenní šok - prognóza - septický šok
Keywords in English cardiogenic shock; interleukin 6; myocardial infarction; predictor; prognostic; septic shock
Tags EL OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 4/3/2015 18:16.
Abstract
Úvod: Kardiogenní šok (KS) je hlavní příčinou úmrtí pacientů hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu. V rámci akutního infarktu myokardu a kardiogenního šoku byl pozorován rozvoj zánětlivé odpovědi. Cílem naši práce bylo popsat dynamiku interleukin 6 (IL6) u pacientů v kardiogenním šoku a porovnat ji s dynamikou inter-leukinu 6 u pacientů v septickém šoku (SŠ) a kontrolní skupinou pacientů s nekomplikovaným akutním infarktem myokardu s elevacemi ST (STEMI) a vyhodnotit jeho diagnostické a prognostické možnosti. Metodika a pacienti: V prospektivní observační studii bylo zařazeno celkem 71 pacientů, kteří splnili zařazovací kritéria: 30 pacientů v kardiogenním šoku, 21 pacientů v septickém šoku a 20 pacientů se STEMI. Hladiny IL6 byly stanoveny celkem Skrát po dobu 3 měsíců. Hlavním sledovaným parametrem byla Smésíční mortalita. Výsledky: Nejvyšší hodnoty IL6 byly detekovány v průběhu 1. týdne u pacientů v septickém šoku s maximální hodnotou při přijetí. U pacientů v KS dosáhly hladiny 1L6 maxima za 12-24 hodin od vzniku infarktu. Podle ROC analýzy byly zvýšené hodnoty IL6 > 357 pg/ml při přijetí (AUC 0,730; p - 0,031) typické pro KS v porovnání s kontrolní skupinou pacientů se STEMI. Hodnoty IL6 > 1 237 pg/ml při přijetí, resp. hodnoty IL6 > 1 071 pg/ml po 24 hodinách byly dle ROC analýzy charakteristické pro pacienty v SŠ v porovnání s pacienty v KS. Zjistili jsme pouze statisticky nesignifikantní trend pro IL6 v predikci mortality u pacientů v kardiogenním šoku pro hodnoty > 1 854 pg/ml (AUC 0,769, p = 0,066) stanovené 12 hodin od přijetí. Nezjistili jsme žádný význam 1L6 v predikci Směsíční mortality u pacientů v septickém šoku. Závěr: Pacienti v kardiogenním šoku produkují vyšší hladinu prozánětlivého IL6 ve srovnání s pacienty se STEMI. Maximálních hodnot IL6 dosahují pacienti v septickém šoku při přijetí na anesteziologické oddělení, pacienti v kardiogenním šoku za 12-24 hodin od přijetí. Vzhledem k výrazné interindividuální variabilitě hladiny II.6 jak u pacientů v kardiogenním, tak i septickém šoku se rutinní použití 1L6 v klinické praxi nejeví jako přínosné pro predikci prognózy pacientů v kardiogenním či septickém šoku.
Abstract (in English)
Introduction: Cardiogenic shock (CS) is the leading cause of mortality in patients with acute myocardial infarction (AMI). Inflammatory response seems to be common response in patients with AMI, especially those with CS. We have therefore conducted a study to determine diagnostic and prognostic utility of interleukin 6 (IL6) levels in the cohort of patients with cardiogenic and septic shock (SS) and in a control group of patients with uncomplicated AMI. Methods: In this prospective study 71 patients fulfilled the inclusion criteria: 30 patients with cardiogenic shock, 21 patients with septic shock and 20 patients with ST elevation myocardial infarction (STEMI). Plasma levels of IL6 were measured at 8 time points. The main endpoint was 3 month mortality. Results: We have shown that the highest IL6 levels during the first week were recorded in patients with septic shock with peak value at admission. The maximum level of IL6 was detected between 12 to 24 hours after the onset of Ml among patients with cardiogenic shock. According to Receiver operating characteristic (ROC) statistics levels of ILfi > 357 pg/ml at admission (AUC 0.730, p = 0.031) were typical for patients with CS in comparison with control group of STFMI patients. Values of IL6 > 1 237 pg/ml at admission and > 1 071 pg/ml at 24 hours (after admission?) were typical for thouse in septic shock in comparison with CS patients. We found only a non-significant trend of IL6 for the prediction of mortality in the cohort of CS patients for levels > 1 854 pg/ml (AUC 0.769, p = 0.066) sampled 12 hours after admission. There was no association of plasma levels of IL6 with mortality in septic shock patients. Conclusions: Patients with cardiogenic shock demonstrated more pronounced cytokine response as evidenced by increased levels of IL6 compared to patients with uncomplicated STEMI, Levels of IL6 peaked in SS patients at admission, in CS patients 12-24 hours after admission. In daily clinical practice routine measurement of IL6 levels for prediction of prognosis both in cardiogenic and septic shock are of little value mainly due to significant interindividual variability of IL6 values.
Links
MUNI/A/0914/2012, interní kód MUName: Kritické zhodnocení využití nových biomarkerů NGAL, pentraxin 3 a quiescin Q6 v diagnostice a predikci prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 10/12/2022 10:14