MYRONOVA, Halyna. Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 99 s. ISBN 978-80-210-7671-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1.
Název anglicky Handbook to the Course Economic, Political and Legal Terminology in Ukrainian
Autoři MYRONOVA, Halyna (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 99 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk ukrajinština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00079402
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7671-6
Klíčová slova česky ukrajinština; překlad; odborná terminologie; matriční dokumenty
Klíčová slova anglicky Ukrainian; translation; terminology; registry documents
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 18. 11. 2016 21:03.
Anotace
Příručka ke kurzu je určena pro studenty, kteří si chtějí dodatečně osvojit jazykové a komunikační dovednosti v ukrajinštině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu s ohledem na ekonomickou, politickou a právnickou terminologii ukrajinštiny. Kurz se bude soustředit na jazykové, gramatické a lexikální rozdíly mezi ukrajinštinou na neformální či semi-formální úrovni a ukrajinštinou na formální úrovni, která je běžná pro obchodní styk a styk v oblasti práva (jak ústní tak písemná komunikace). První část Příručky zahrnuje ukázky matričních dokumentů a dokumentů souvisejících s pobytem Ukrajinců na území ČR. Při výběru dokumentů autorka vycházela ze své dlouholeté překladatelské a tlumočnické činnosti.
Anotace anglicky
Handbook to the course is intended for students who wish to acquire the language and communication skills in Ukrainian and acquire or improve vocabulary with regard to economic, political and legal terminology Ukrainian. The course will focus on linguistic, grammatical and lexical differences between Ukrainian language on informal or semi-formal level, a Ukrainian on a formal level, which is common for business contacts and relations in the field of law (both oral and written communication). The first part of the guide includes examples of registry documents and documents related to the residence of Ukrainians in the Czech Republic. When selecting a document author was based of his long translating and interpreting.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 22:11