KAPOUNKOVÁ, Kateřina a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9 - 16, 8 s. ISBN 978-80-210-7539-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Historie a definice metabolického syndromu
Název česky Historie a definice metabolického syndromu
Název anglicky History and Definition of Metabolic Syndrome
Autoři KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant) a Iva HRNČIŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Metabolický syndrom - mezioborový problém, od s. 9 - 16, 8 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00079464
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-7539-9
Klíčová slova česky metabolický syndrom; rizikové faktory
Klíčová slova anglicky Metabolic syndrome;risk factors
Štítky rivok
Změnil Změnila: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., učo 29517. Změněno: 10. 3. 2015 09:43.
Anotace
Část kapitoly pojednává o historii Metabolického syndromu se zaměřením na vývoj definice Metabolického syndromu. Z historického hlediska se ukazuje, že daleko důležitější než přesné užívání definic, je zachycení rizikového jedince a jeho další sledování. Rizikovost jedince spočívá ve výskytu souboru znaků metabolického syndromu. Metabolický syndrom je řazen mezi rizikové faktory pro rozvoj nemocí, které patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Do základních rizikových faktorů Metabolického syndromu jsou zařazeny obezita abdominálního typu, hypertenze, odchylky lipidového spektra, porucha glukozové tolerance a zvýšení protizánětlivých markerů. Někdy jsou jako složky metabolického syndromu uváděny určité nemoci, jindy jen biochemické odchylky, proto lze složky Metabolického syndromu dělit na klasické, pravděpodobné a volně související. Ne vždy se metabolický syndrom projeví pouze v klasických symptomech a je nutné klást důraz i na pravděpodobné a související projevy.
Anotace anglicky
A part of chapter deals with history of Metabolic syndrome focusing on the definition. From a historical point of view it turns out that spotting the person at risk and his further observation is much more important than accurate usage of definitions. The amount of risk for an individual lies in the occurance of group of factors in Metabolic syndrome. Metabolic syndrome belongs to risk factors for desease development which are one of the most common causes of deaths. Abdominal obesity, hypertension, lipid spectrum abnormalities, glucose tolerance disorder and inflammatory markers increase are included in basic risk factors. Sometimes some desease are listed as part of Metabolic syndrome, in other cases only biochemical abnormalities, therefore parts of metabolic syndrome can be divided into: typical, probable and loosely related. Not always is the Metabolic syndrome manifested by typical symptomes and it is neccessary to put emphasis also on probable and loosely related symptoms.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0039, interní kód MUNázev: Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 19. 7. 2019 14:29