PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015, roč. 50, č. 1, s. 46-72. ISSN 0323-1844.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise
Název anglicky Reflection of the decade of the European Commission’s public consultation practice
Autoři PITROVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana ZATLOUKALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, 0323-1844.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00082492
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Evropská komise, minimální normy pro konzultace příprava politik Váš Hlas v Evropě veřejné konzultace zájmové skupiny
Klíčová slova anglicky European Comission minimal standards for consultations Your voice in Europe
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 5. 2016 17:59.
Anotace
Lisabonská revize primárního práva vedla k potvrzení v praxi již existujícího závazku Komise provádět „rozsáhlé konzultace“ při přípravě evropských legislativních návrhů. Cílem této stati je nastínit utváření veřejné konzultační praxe Komise a vyhodnotit postoj zájmových skupin ke strategii Komise. Pozornost je zaměřena na analýzu míry formalizace a inkluzivity konzultací, dvou hlavních konzultačních principů. Analýza je utvářena na základě rozboru postojů vybraného vzorku zájmových skupin předložených v průběhu let 2002–2012 a reakce Komise na zpětnou vazbu zájmových skupin. Dostupná empirická data naznačují, že zájmové skupiny sice ocenily zavedení minimálních norem pro konzultace, avšak vytrvale upozorňují na jejich časté porušování či nejednotné uplatňování.
Anotace anglicky
The Lisbon revision of the primary law led to the confirmation of the pre-existing Commission’s commitment to carry out “broad consultations” while preparing European legislative acts. The aim of this article is to elucidate formulation of the Commission’s public consultation practice and evaluate positions of the interest groups to the Commission’s strategy. The attention is accorded to the analysis of the consultations’ level formalization and inclusivity, the two principal consultation’ components. The analysis is build upon the study of the selected interest groups’ positions brought forward during the years 2002–2012 and upon the reaction of the Commission to the interest groups’ feedback. The available empirical data suggests that the interest groups appreciated the introduction of the minimum standards for consultation, however, they have been steadily alerting to their frequent breach and arbitrary application.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2021 06:59