PLACHÝ, Jiří. Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou (Statutary Authorization as a Mediator of the Relationship between Statue and Secondary Act). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, vol. 23, No 4, p. 126 - 133. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou
Name (in English) Statutary Authorization as a Mediator of the Relationship between Statue and Secondary Act
Authors PLACHÝ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2015, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00082493
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) zákonné zmocnění; odvozená právotvorba
Keywords in English statutary authorization; secondary legislation
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 23. 7. 2020 14:13.
Abstract
Článek se zabývá institutem zákonného zmocnění k vydávání podzákonných normativních aktů. V úvodu jsou popsány teoretické úvahy k zákonnému zmocnění. Pravomoc vydávat prováděcí předpisy svěřuje Ústava vládě, ministerstvům, jiným správním úřadům a orgánům územní samosprávy na základě stanovených kritérií a předpokladů, které jsou náležitě rozvedeny a tvoří jádro celého článku. Závěr se věnuje problematice nepřípustnosti zmocnění v některých případech a zrušení zmocňovacího ustanovení ve vztahu k existenci podzákonného předpisu.
Abstract (in English)
The article deals with with institute lawful warrant to drawing secondary acts. Introduction describes some theoretic thinking about statutary authorization. The main part discusses the basic criteria of content statutory authorization. The conclusion is dedicated to the empowerment of inadmissibility in some cases, and the abolition of the enabling provision in relation to the existence of sub-regulation.
Links
MUNI/A/0912/2013, interní kód MUName: Vybrané aspekty normativních správních aktů (Acronym: NSA)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:17