NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ and Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu (Economics methods in competition law). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2014. 299 pp. 504. ISBN 978-80-210-7701-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ekonomické metody v soutěžním právu
Name in Czech Ekonomické metody v soutěžním právu
Name (in English) Economics methods in competition law
Authors NEJEZCHLEB, Kamil (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zuzana HAJNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEJČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 299 pp. 504, 2014.
Publisher Masarykova Univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079481
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7701-0
Keywords (in Czech) Ekonomické metody; Soutěžní právo; více ekonomický přístup; tržní síla; relevantní trh; zneužití dominantního postavení; fúze; zakázané dohody; SSNIP test; ÚOHS; Evorpská Komise; Cenové testy; Elasticita; kritická ztráta; tržní podíl;
Keywords in English Economic methods; Competition law; more economic approach; market power; relevant market; abuse of dominant position; merger; anticompetittive agreements; SSNIP test; ÚOHS; European Commission; Price tests; Elasticity; critical loss; market share;
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 3. 6. 2015 16:14.
Abstract
Kniha shrnuje a vysvětluje základních analytické ekonomické metody a specifické testy, s jejichž pomocí soutěžní úřady hodnotí především úroveň (intenzitu) a nebezpečí či možná omezení hospodářské soutěže na trhu jako podklad pro svoje rozhodnutí. Obsahuje průřezový a částečně kritický pohled na podstatu jednotlivých metod a testů a dále na jejich výhody a rizika, a to v komparativní konfrontaci s jejich použitím v aplikační praxi v ČR, EU a v USA. Je zaměřena především na analýzu vývoje a význam ekonomických metod a testů v jednotlivých stěžejních oblastech soutěžního práva, s tím, že akcent je činěn na popis a hodnocení ekonomických metod a testů samotných, a to především v kontextu k jejich praktickému použití v soutěžních případech.
Abstract (in English)
The Book summarizes and explains basic analytic economic methods and specific tests used by competition authorities to assess level (intensity) and dangers or restrictions of competition in the market as evidence for their decisions. It contains critical overview of various methods and tests basic presumptions and also of their advantages and risks in confrontation with practical use in the ČR, EU and USA. The book is focused foremost on analysis of development and importance of various economic methods and tests used in main different areas of competition law. Emphasis is on description of economic methods and tests themselves and their practical use in competition cases.
Links
MUNI/A/0956/2013, interní kód MUName: Komplexní analýza aplikace ekonomických metod v soutěžním právu (příprava monografie) (Acronym: Ekonomické metody)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 22. 4. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 22. 4. 2015 12:38, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
3bcbecb68b48742640353a1c2ae97a10
Uploaded/Created
Wed 22. 4. 2015 12:38

Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1229913/Bejcek_Ekonomicke_metody_v_souteznim_pravu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
854,1 KB
Hash md5
c0346563c3f24cc3f8d5ce66b39d1604
Uploaded/Created
Wed 22. 4. 2015 12:40
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:02