HLOUŠEK, Vít. Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism? Baltic Journal of Law & Politics. Vilnius: De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, 2014, vol. 7, No 2, p. 95-118. ISSN 2029-0454. doi:10.1515/bjlp-2015-0004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism?
Name in Czech Směřuje Česká republika k poloprezidentskému systému?
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Baltic Journal of Law & Politics, Vilnius, De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, 2014, 2029-0454.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Lithuania
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00082506
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1515/bjlp-2015-0004
Keywords (in Czech) Česká republika; poloprezidentský systém; parlamentní demokracie; Miloš Zeman
Keywords in English Czech Republic; semi-presidentialism; parliamentary democracy; Miloš Zeman
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 29/4/2016 15:38.
Abstract
The main aim of the article is to contribute to the bourgeoning debate on semipresidentialism, its definition, and its characteristic features, with analysis of the empirical example of the Czech Republic, a country which, according to Elgie´s standard definition, shifted to semi-presidentialism in 2012. The author investigates whether and how Miloš Zeman, the first directly elected president of the Czech Republic, influences relations among the key political institutions in the direction of the model of a semi-presidential democracy. The paper sets out the working concept of semi-presidentialism first and, through the lenses of process tracing, analyses the goals and acts of Zeman after he entered office in January 2013. The case study of the Czech Republic sheds light not only on the recent development(s) in the Czech political system, but it can be seen as an interesting example of how strong political personalities are attempting to expand their influence on politics in a parliamentary democracy and what the possible limits of this effort are.
Abstract (in Czech)
Hlavním cílem textu je přispět k rostoucí debatě o poloprezidentském systému, jeho definici a charakteristických rysech prostřednictvím analýzy empirického případu České republiky, země, jež podle Elgieho standardní definice přešla v roce 2012 k poloprezidencialismu. Autor zkoumá zda, případně jak, první přímo volený český prezident Miloš Zeman ovlivňuje vztahy mezi klíčovými politickými institucemi ve směru modelu poloprezidentské demokracie. Článek ustavuje pracovní koncept poloprezidencialismu a následně za pomocí rozboru procesu analyzuje cíle a skutky Miloše Zemana po jeho nástupu do funkce v lednu 2013. Případová studie České republiky osvětluje nejen současný český politický vývoj, ale může sloužit jako zajímavý příklad jak mohou silné politické osobnosti zkoušet rozšířit svůj vliv v parlamentní demokracii a jaké má toto počínání limity.
PrintDisplayed: 5/8/2021 16:43