KYSELOVSKÁ, Tereza and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis) (Case-law of the Court of Justice of the EU in Matters Relating to Jurisdiction (Analysis of Judgments to Brussels Ibis Regulation)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis)
Name in Czech Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis)
Name (in English) Case-law of the Court of Justice of the EU in Matters Relating to Jurisdiction (Analysis of Judgments to Brussels Ibis Regulation)
Authors KYSELOVSKÁ, Tereza and Naděžda ROZEHNALOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 514 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7770-6
Keywords (in Czech) Nařízení Brusel Ibis; Bruselská úmluva; Nařízení Brusel I; příslušnost; judikatura; Soudní dvůr EU
Keywords in English Brussels Ibis Regulation; Brussels Convention; Brussels I Regulation; jurisdiction; Court of Justice EU
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801. Changed: 19. 3. 2015 11:06.
Abstract
Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů členských států Evropské unie ve věcech občanských a obchodních. Pochopení konkrétního pojmu a jeho výkladu je nutné v podmínkách prohlubující se integrace a zesilujících pravomocí orgánů EU, zejména v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi. Je užitečným zdrojem informací pro advokáty, soudce a další, kteří se ve své činnosti zabývají spory s mezinárodním (přeshraničním) prvkem a otázkou určení mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů.
Abstract (in English)
This publication analyzes the decisions of the Court of Justice of the European Union relating to the interpretation of terms used in the Brussels Ibis Regulation (resp. Brussels Convention and the Brussels I Regulation), in the area of jurisdiction of the courts of the Member States of the European Union in civil and commercial matters. To understand evolution of interpretation of particular term is necessary for the deepening integration within the EU, as manifested particularly in the area of judicial cooperation in civil and commercial matters. This publication is intended not only for research and theoretical teaching purposes, for students and lecturers, but also for practitioners - lawyers, judges and others who deal with disputes with the international (cross-border) element and the question of the determination of international jurisdiction of courts.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 11. 5. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:20, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801
  • a concrete person prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860
Attributes
 

Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
c29a868d8a67dd091da9095f8efb85b0
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:20

Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1230214/Rozhodovani_Soudniho_dvora_EU_ve_vecech_prislusnosti.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,3 MB
Hash md5
26929e3ae465056f6cefdd8fe256d4ef
Uploaded/Created
Mon 11. 5. 2015 11:24
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24. 6. 2021 09:28