STUPKA, Václav. Data advokátů v cloudu. Data Security Management. TATE International s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 34-37. ISSN 1211-8737.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Data advokátů v cloudu
Název anglicky Attorneys data in the cloud
Autoři STUPKA, Václav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Data Security Management, TATE International s.r.o. 2015, 1211-8737.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web časopisu - obsah, abstrakt
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00082528
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky advokátní data; cloud; advokátní tajemství
Klíčová slova anglicky attorneys data; cloud; attorneys confidentiality
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 22. 7. 2020 13:25.
Anotace
Příspěvek se zabývá dopady nedávného rozhodnutí Městského soudu Praha, které do určité míry zpochybnilo nedotknutelnost klientských informací uchovávaných advokátem v datovém úložišti provozovaném poskytovatelem služby. Text se zabývá povinností mlčenlivosti, úpravou domovních prohlídek a rolí České advokátní komory. Detailněji popisuje situaci, k níž se soud vyjadřoval, a stanovisko soudu. Druhá polovina článku se zabývá důsledky pro využívání cloudu advokáty. Ukazuje zejména, které aspekty popisovaného případu jsou specifické a které představují obecnější vyjádření k celé záležitosti.
Anotace anglicky
The paper deals with the effects of the recent decision of the Municipal Court in Prague, which to a certain extent questioned the integrity of clients information stored by a attorney in the data storage operated by the service provider. The text deals with the obligation of confidentiality, applicable law related to search and seizure of evidence and a role of the Czech Bar Association. We describe the situation which was the court dealing with, and the opinion of the court itself. The second half of the paper discusses the implications for the use of cloud by attorneys. It shows in particular which aspects of the described case are specific and which constitute more general observations on the whole matter.
Návaznosti
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUNázev: Právo a technologie III (Akronym: PAT III)
Investor: Masarykova univerzita, Právo a technologie III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 02:32