GRENAROVÁ, Renée. Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic AlphabetResearch in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet. In Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic AlphabetResearch in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet
Název česky Výzkum ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií - výuka písmen ruské ručně psané azbuky
Autoři GRENAROVÁ, Renée.
Vydání Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky výzkum; žák; výuka; ručně psaná ruská cyrilice; dysgrafie
Klíčová slova anglicky research; pupil; teaching; handwritten Russian Cyrillic Alphabet; dysgraphia
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 17. 3. 2015 21:33.
Anotace
The paper Research in Russian Language Instruction for pupils with Dysgraphia focuses on effective methods and techniques recommended for the teaching of pupils with specific learning difficulties. In the chapter the author aims to provide an overview of current trends in the education of pupils with special educational needs and specific learning difficulties in Russian language teaching and learning and to present the results of a research project investigating the situation in Russian language teaching to pupils with dysgraphia. The paper focuses on both the results and the process of Russian language teaching at the upper primary school level and lower levels of multi-year grammar school in Czech Republic.
Anotace česky
Text k výzkumu ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií se zaměřuje na efektivní metody a techniky doporučené pro výuku žáků se specifickými poruchami učení. Autor se snaží v kapitole poskytnout přehled o současných trendech v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami učení ve výuce ruského jazyka a prezentovat výsledky výzkumného projektu k šetření situace ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií. Text se zaměřuje na výsledky a vyučovací proces v ruském jazyce na vyšším stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia v České republice.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:15