GRENAROVÁ, Renée. Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic AlphabetResearch in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet (Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet). In Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Research in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic AlphabetResearch in Russian Language Instruction for Pupils with Dysgraphia – Teaching of the Letters of the Russian Handwritten Cyrillic Alphabet
Name in Czech Výzkum ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií - výuka písmen ruské ručně psané azbuky
Authors GRENAROVÁ, Renée.
Edition Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. Conference Proceedings, Volume III, Education and Educational Research, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výzkum; žák; výuka; ručně psaná ruská cyrilice; dysgrafie
Keywords in English research; pupil; teaching; handwritten Russian Cyrillic Alphabet; dysgraphia
Tags International impact
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 17. 3. 2015 21:33.
Abstract
The paper Research in Russian Language Instruction for pupils with Dysgraphia focuses on effective methods and techniques recommended for the teaching of pupils with specific learning difficulties. In the chapter the author aims to provide an overview of current trends in the education of pupils with special educational needs and specific learning difficulties in Russian language teaching and learning and to present the results of a research project investigating the situation in Russian language teaching to pupils with dysgraphia. The paper focuses on both the results and the process of Russian language teaching at the upper primary school level and lower levels of multi-year grammar school in Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Text k výzkumu ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií se zaměřuje na efektivní metody a techniky doporučené pro výuku žáků se specifickými poruchami učení. Autor se snaží v kapitole poskytnout přehled o současných trendech v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami učení ve výuce ruského jazyka a prezentovat výsledky výzkumného projektu k šetření situace ve výuce ruského jazyka u žáků s dysgrafií. Text se zaměřuje na výsledky a vyučovací proces v ruském jazyce na vyšším stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia v České republice.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 22:53