EN

Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou

KAŠE, Vojtěch. Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou. Pantheon : religionistický časopis, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 93-112. ISSN 1803-2443.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou
Název anglicky Experiments of History: Cognitive Historiography between Historiography and Cognitive Science
Autoři KAŠE, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pantheon : religionistický časopis, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1803-2443.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00079583
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky kognitivní historiografie; teorie historiografie; kognitivní věda o náboženství; teorie dějin náboženství; prediktivní historiografie; kulturní dynamika; výpočetní modelování
Klíčová slova anglicky cognitive historiography; historiographical theory; cognitive science of religion; theory of the history of religions; predictive historiography; cultural dynamics; computational modeling
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 19. 3. 2015 10:01.
Anotace
Tato studie diskutuje otázky, témata a výzvy širokého výzkumného pole "kognitivní historiografie". K ilustraci jeho rozličnosti a plurality předkládá několik perspektiv, ze kterých je možné na dané pole nahlížet. Vedle intuitivního chápání kognitivní historiografie jakožto specifické subdisciplíny historiografie tato studie předkládá náhled na dané pole jakožto na integrální součást kognitivních věd. S odkazem na zájem historiků o historickou změnu a kulturní přenos je zde zdůrazněna role historiků při testování obecných hypotéz týkajících se těchto změn prostřednictvím evaluace na konkrétních historických datech. V závěru se studie vymezuje vůči přehnanému důrazu kognitivní vědy o náboženství na experimentální metody a zvažuje potenciál metod matematického a výpočetního modelování.
Anotace anglicky
This paper introduces questions, topics and challenges in the broad research field of "cognitive historiography". To illustrate its divergence and plurality, this article offers a set of perspectives on how to look at this field. In addition to the intuitive understanding of cognitive historiography as a specific sub-discipline of historiography, this paper proposes to see it as an integral part of the cognitive sciences. By mentioning the general interests of historians in historical change and cultural transmission, this paper stresses the specific role of historians in testing general hypotheses regarding these changes against their unique data. Finally, in disagreement with the current trend in the cognitive Science of religion, which overemphasises experimental methods, the author argues for the incorporation of mathematical and computational modelling which he considers as a more methodologically appropriate tool for the research agenda of cognitive historiography.
Návaznosti
MUNI/A/0780/2013, interní kód MUNázev: Epistemologické problémy výzkumu v religionistice (Akronym: EPROVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1230774 /1 Kaše, V. 18. 3. 2015

Vlastnosti

Název
1230774
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1230774/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1230774/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1230774/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1230774/?info
Vloženo
St 18. 3. 2015 09:14, Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D., učo 342564
  • osoba doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Atributy
 
kase_2014_experimenty-dejin_final.pdf   Verze souboru Kaše, V. 18. 3. 2015

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D., učo 342564
  • osoba doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 3. 2019 21:59

Další aplikace