KAŠE, Vojtěch. Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou (Experiments of History: Cognitive Historiography between Historiography and Cognitive Science). Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, vol. 9, No 1, p. 93-112. ISSN 1803-2443.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou
Name (in English) Experiments of History: Cognitive Historiography between Historiography and Cognitive Science
Authors KAŠE, Vojtěch (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pantheon : religionistický časopis, Pardubice, Univerzita Pardubice, 2014, 1803-2443.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00079583
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) kognitivní historiografie; teorie historiografie; kognitivní věda o náboženství; teorie dějin náboženství; prediktivní historiografie; kulturní dynamika; výpočetní modelování
Keywords in English cognitive historiography; historiographical theory; cognitive science of religion; theory of the history of religions; predictive historiography; cultural dynamics; computational modeling
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 19. 3. 2015 10:01.
Abstract
Tato studie diskutuje otázky, témata a výzvy širokého výzkumného pole "kognitivní historiografie". K ilustraci jeho rozličnosti a plurality předkládá několik perspektiv, ze kterých je možné na dané pole nahlížet. Vedle intuitivního chápání kognitivní historiografie jakožto specifické subdisciplíny historiografie tato studie předkládá náhled na dané pole jakožto na integrální součást kognitivních věd. S odkazem na zájem historiků o historickou změnu a kulturní přenos je zde zdůrazněna role historiků při testování obecných hypotéz týkajících se těchto změn prostřednictvím evaluace na konkrétních historických datech. V závěru se studie vymezuje vůči přehnanému důrazu kognitivní vědy o náboženství na experimentální metody a zvažuje potenciál metod matematického a výpočetního modelování.
Abstract (in English)
This paper introduces questions, topics and challenges in the broad research field of "cognitive historiography". To illustrate its divergence and plurality, this article offers a set of perspectives on how to look at this field. In addition to the intuitive understanding of cognitive historiography as a specific sub-discipline of historiography, this paper proposes to see it as an integral part of the cognitive sciences. By mentioning the general interests of historians in historical change and cultural transmission, this paper stresses the specific role of historians in testing general hypotheses regarding these changes against their unique data. Finally, in disagreement with the current trend in the cognitive Science of religion, which overemphasises experimental methods, the author argues for the incorporation of mathematical and computational modelling which he considers as a more methodologically appropriate tool for the research agenda of cognitive historiography.
Links
MUNI/A/0780/2013, interní kód MUName: Epistemologické problémy výzkumu v religionistice (Acronym: EPROVYR)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:42