ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17-30. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie
Název anglicky From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí) a Tereza KYSELOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), od s. 17-30, 14 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079607
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7770-6
Klíčová slova anglicky Brussels Convention; Regulation Brussels I; Regulation Brussels Ibis; jurisdiction; decision; uniform; approach; interpretation; forum
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 6. 2016 14:33.
Anotace
Bruselská úmluva, Nařízení Brusel I, Nařízení Brusel Ibis – tři normy, které založily v ráci Evropské unie systém ednotného přístupu k soudům a jednotného zacházení se soudními rozhodnutími členských států Evropské unie. Normy, které na sebe v čase navazují a které sdílejí i judikaturu vytvořenou Soudním dvorem Evropské unie pro vyjasnění textu prozatím prvých dvou norem. Charakteristickým rysem evropského práva je na jedné straně jeho aplikace národními soudy (neexistuje jednotná soustava evropských soudů), na straně druhé závazná interpretace daná právě Soudním dvorem Evropské unie. Zkoumání textu výše uvedených norem ve světle judikatury Soudního dvora, sledování vývoje názorů na některé otázky, konstatování následných legislativních změn tam, kde se text již „přežil“, patří k otázkám, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co nabízí současné mezinárodní právo procesní. Takováto analýza má svůj význam jak pro teorii, tak i pro praktickou aplikaci v soudní praxi.
Anotace anglicky
Brussels Convention, Brussels I Regulation, Brussels Ibis Regulation – three norms that established, within the European Union, system of uniform access to the courts and uniform treatment of judicial decisions of the Member States of the European Union. Three norms, that concur to each other and which share case law developed by the Court of Justice of the EU for Brussels Convention and Brussels I Regulation. The characteristic feature of the European Union law is, on the one hand, its application by national courts (there is no uniform system of European Union courts), and on the other hand, binding interpretation given by the Court of Justice of the EU. Examining the text of above mentioned norms in the light of the case law of the Court of Justice of the EU, examining the development of the of views on some legal issues and subsequent legislative changes in the relevant norms, belongs to the most interesting legal questions and issues within the area of international private and procedural law. Such an analysis is of a great importance for both legal theory and practical judicial application.
Návaznosti
MUNI/A/0899/2013, interní kód MUNázev: Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci (Akronym: Interpretace Nařízení Brusel I)
Investor: Masarykova univerzita, Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf   Verze souboru Georgala, P. 30. 6. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:32, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801
  • osoba prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860
Atributy
 

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3 MB
Hash md5
c29a868d8a67dd091da9095f8efb85b0
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:32

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
26929e3ae465056f6cefdd8fe256d4ef
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:35
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 6. 2022 19:48