ROZEHNALOVÁ, Naděžda and Tereza KYSELOVSKÁ. Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie (From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union). In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 17-30. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států Evropské unie
Name (in English) From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union
Authors ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Tereza KYSELOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), p. 17-30, 14 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00079607
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7770-6
Keywords in English Brussels Convention; Regulation Brussels I; Regulation Brussels Ibis; jurisdiction; decision; uniform; approach; interpretation; forum
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 30. 6. 2016 14:33.
Abstract
Bruselská úmluva, Nařízení Brusel I, Nařízení Brusel Ibis – tři normy, které založily v ráci Evropské unie systém ednotného přístupu k soudům a jednotného zacházení se soudními rozhodnutími členských států Evropské unie. Normy, které na sebe v čase navazují a které sdílejí i judikaturu vytvořenou Soudním dvorem Evropské unie pro vyjasnění textu prozatím prvých dvou norem. Charakteristickým rysem evropského práva je na jedné straně jeho aplikace národními soudy (neexistuje jednotná soustava evropských soudů), na straně druhé závazná interpretace daná právě Soudním dvorem Evropské unie. Zkoumání textu výše uvedených norem ve světle judikatury Soudního dvora, sledování vývoje názorů na některé otázky, konstatování následných legislativních změn tam, kde se text již „přežil“, patří k otázkám, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co nabízí současné mezinárodní právo procesní. Takováto analýza má svůj význam jak pro teorii, tak i pro praktickou aplikaci v soudní praxi.
Abstract (in English)
Brussels Convention, Brussels I Regulation, Brussels Ibis Regulation – three norms that established, within the European Union, system of uniform access to the courts and uniform treatment of judicial decisions of the Member States of the European Union. Three norms, that concur to each other and which share case law developed by the Court of Justice of the EU for Brussels Convention and Brussels I Regulation. The characteristic feature of the European Union law is, on the one hand, its application by national courts (there is no uniform system of European Union courts), and on the other hand, binding interpretation given by the Court of Justice of the EU. Examining the text of above mentioned norms in the light of the case law of the Court of Justice of the EU, examining the development of the of views on some legal issues and subsequent legislative changes in the relevant norms, belongs to the most interesting legal questions and issues within the area of international private and procedural law. Such an analysis is of a great importance for both legal theory and practical judicial application.
Links
MUNI/A/0899/2013, interní kód MUName: Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci (Acronym: Interpretace Nařízení Brusel I)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf   File version Georgala, P. 30. 6. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 30. 6. 2016 14:32, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801
  • a concrete person prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860
Attributes
 

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3 MB
Hash md5
c29a868d8a67dd091da9095f8efb85b0
Uploaded/Created
Thu 30. 6. 2016 14:32

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,3 MB
Hash md5
26929e3ae465056f6cefdd8fe256d4ef
Uploaded/Created
Thu 30. 6. 2016 14:35
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 8. 2022 16:35