ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. In Tereza Kyselovská, Naděžda Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 487-512. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507. ISBN 978-80-210-7770-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis
Název anglicky To Some Decision of Czech Courts Concerning Regulation Brussels Ibis
Autoři ROZEHNALOVÁ, Naděžda (203 Česká republika, garant, domácí) a Tereza KYSELOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), od s. 487-512, 26 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00079609
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7770-6
Klíčová slova anglicky Brussels Convention; Regulation Brussels I; Regulation Brussels Ibis; jurisdiction; decision; uniform; approach; interpretation; Czech courts; application
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 6. 2016 14:29.
Anotace
Tato kapitola je zaměřena na analýzu vybraných rozhodnutí českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. Získání pravomoci Soudního dvora Evropské unie pro interpretaci nejprve Bruselské úmluvy, a následně po vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy i dalších norem z oblasti civilní justiční spolupráce, představuje jedinečnou příležitost danou nadnárodnímu orgánu mít vliv na výklad unifikované úpravy a aplikaci před soudy národními. V této kapitole jsou hodnoceny a analyzovány základní principy a dopady jednotné interpretace nařízení a jeho aplikaci českými soudy.
Anotace anglicky
This chapter focuses on the analysis of selected decisions of the Czech courts concerning Brussels Ibis Regulation.
Návaznosti
MUNI/A/0899/2013, interní kód MUNázev: Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci (Akronym: Interpretace Nařízení Brusel I)
Investor: Masarykova univerzita, Interpretační činnost SD EU k problematice mezinárodní příslušnosti - pravomoci, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf   Verze souboru Georgala, P. 30. 6. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf?info
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:29, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D., učo 107801
  • osoba prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., učo 1860
Atributy
 

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3 MB
Hash md5
c29a868d8a67dd091da9095f8efb85b0
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:29

Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
26929e3ae465056f6cefdd8fe256d4ef
Vloženo
Čt 30. 6. 2016 14:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 13. 8. 2022 23:12