CS

Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1

Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7410-0114-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1
Authors
Edition Brno, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-3-7410-0114-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 25/3/2015 18:09.
Abstract
Časopis se orientuje na oblast obecné lingvistiky. Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo je tematicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tematicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického.
PrintDisplayed: 23/4/2019 04:36

Other applications