KAPOUNKOVÁ, Kateřina. Endokrinní systém (Endocrine System). Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. nestránkováno, 15 pp. ISBN 978-80-210-7697-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Endokrinní systém
Name (in English) Endocrine System
Authors KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, p. nestránkováno, 15 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Physiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW https://publi.cz/admin/books/151/Cover.html
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00079630
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-7697-6
Keywords in English Endocrine glans; hormones; hormone transport; hypothalamus
Changed by Changed by: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., učo 29517. Changed: 19/3/2015 20:15.
Abstract
Kapitola popisuje působení hormonů na cílové buňky. A podíl endokrinního systému na řízení organismu. Kapitola pojednává také o hormonech, které jsou produkovány jinými typy tkáně.
Abstract (in English)
The chapter describes the action of hormones on target cells . A share of the endocrine system to control the body . Chapter also discusses the hormones that are produced by other types of tissue.
Links
MUNI/FR/0159/2014, internal MU codeName: Inovace předmětu Fyziologie oboru Tělesná výchova a sport a Animátor sportovních aktivit
Investor: Masaryk University, MU Development Fund
PrintDisplayed: 19/7/2019 14:58