GRENAROVÁ, Renée. Charakter čeloveka v prostom sravneniji s antroponimom i s sojuzom kak jako v russkom i češskom jazykach (Russian and Czech Simple Fixed Comparisons with Anthroponyms and with the Conjuction kak jako as Symbols of Human Characteristics). Naučnyj rezultat. Voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. Belgorod: FGBOU VPO Belgorodskij gosudarstvennyj nacionalnyj issledovatelskij universitet, 2014, 1/2014, 1(1)/2014, p. 89-96. ISSN 2313-8912.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Charakter čeloveka v prostom sravneniji s antroponimom i s sojuzom kak jako v russkom i češskom jazykach
Name in Czech Povaha člověka v jednoduchém přirovnání s antroponimem a se spojkou kak jako v ruské´m a českém jazyce
Name (in English) Russian and Czech Simple Fixed Comparisons with Anthroponyms and with the Conjuction kak jako as Symbols of Human Characteristics
Authors GRENAROVÁ, Renée (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Naučnyj rezultat. Voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki, Belgorod, FGBOU VPO Belgorodskij gosudarstvennyj nacionalnyj issledovatelskij universitet, 2014, 2313-8912.
Other information
Original language Russian
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00079645
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) ruský jazyk; český jazyk; antroponyma; jednoduchá ustálená přirovnání; spojka kak jako; frazeosemantické pole povaha člověka
Keywords in English Russian language; Czech language; anthroponyms; simple fixed comparisons; conjuction kak jako; phraseosemantic field human characteristics
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 22. 3. 2015 22:41.
Abstract
Russkije i češskije prostyje ustojčivyje sravnenija s antroponimami i s sojuzom kak jako kak simvoly charaktera čeloveka. Upotreblenije frazeologiji i komparaciji kak sredstva vyraženija nacionalnoj i kulturnoj svojeobraznosti i semantiki. Definicija, upotreblenije, semantika i perevod frazeologičeskich jedinic. Lingvističeskij, semantičeskij i kulturologičeskij komentarij - bezekvivalentnyje vyraženija, istoričeskije, kulturologičeskije i političeskije aspekty i vzaimosvazi v češskom i russkom jazykach.
Abstract (in Czech)
Ruská a česká jednoduchá přirovnání s antroponymy a se spojkou kak jako jako symboly povahy člověka. Použití frazeologie a komparace jako prostředku vyjádření národní a kulturní svébytnosti a sémantiky. Definice, použití, sémantika a překlad frazeologických jednotek. Lingvistický, sémantický a kulturologický komentář - bezekvivalentní výrazy, historické, kulturologické a politické aspekty a vzájemné vztahy v českém a ruském jazyce.
Abstract (in English)
Russian and Czech simple fixed comparisons with anthroponyms and with the conjuction kak jako as symbols of human characteristics. The use of phraseology and comparison as a tool of expressing national and culturological originality and semantics. Definition, use, semantics and translation of the phraseological units. Linguistic, semantic and culturological and methodological analysis – non-equivalent expressions, the historical, cultural and political aspects and backgrounds in Czech and Russian languages.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:08