KRAJČÍKOVÁ, Lenka a Tomáš URBÁNEK. Field independence as a spatial cognitive ability: Correlation study of verbal and spatial short term memory. In Zimní škola kognitivní psychologie 2015, Malá Skála, Turnov, 5.-8. února 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Field independence as a spatial cognitive ability: Correlation study of verbal and spatial short term memory
Název česky Nezávislost na poli jako prostorová kognitivní schopnost: Korelační studie verbální a prostorové krátkodobé paměti
Autoři KRAJČÍKOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí) a Tomáš URBÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Zimní škola kognitivní psychologie 2015, Malá Skála, Turnov, 5.-8. února 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00082577
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky kognitivní styl; závislost; nezávislost na poli; krátkodobá paměť; verbální; prostorová; schopnost; korelace
Klíčová slova anglicky cognitive style; field dependence; independence; short term memory; verbal; spatial; ability; correlation
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D., učo 342638. Změněno: 2. 4. 2016 12:10.
Anotace
Presented work examined the advantage of field independent participants over the field dependent ones in cognitive functions. Many studies revealed that field independent participants perform significantly better than field dependent ones at various cognitive functions. The aim of this study was to find out, if this advantage is represented in spatial together with verbal short-term memory. The test battery consisted of test of embedded figures, verbal short-term memory test and spatial short-term memory test. The results showed that field independent participants performed significantly better in the spatial short-term memory test while the verbal short-term memory performance did not differ among field dependent and field independent participants. These results suggest that field independence is closely linked to spatial cognitive function.
Anotace česky
Zámerom predkladanej práce bolo zistiť rozdiely vo výkone participantov závislých a nezávislých na poli v rôznych úlohách. Mnohé štúdie naznačujú, že participant nezávislí na poli vykazujú lepšie výsledky v úlohách zameraných na testovanie rôznych kognitívnych funkcií. V našej štúdii sme sa zamerali na krátkodobú pamäť, konkrétne sme sa snažili zistiť rozdiel vo výkone participantov závislých na poli od participantov nezávislých na poli v úlohách krátkodobej verbálnej a priestorovej pamäte. Testová batérie pozostávala z testu skrytých figúr zisťujúceho mieru nezávislosti na poli, testu krátkodobej verbálnej pamäte a testu krátkodobej priestorovej pamäte. Výsledky ukázali, že participant nezávislí na poli dosahovali lepšie výsledky v teste priestorovej krátkodobej pamäte, zatiaľ čo v teste verbálnej pamäte sa rozdiely nepreukázali. Výsledky naznačujú vzťah nezávislosti na poli a priestorovej kognitívnej schopnosti.
VytisknoutZobrazeno: 5. 3. 2021 03:11